Get Adobe Flash player

บริการของเรา

บริการตรวจสอบและรับรองอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำปี

การตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี

บริการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี โดยสามัญวิศวกร

รับตรวจสอบรับรองอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ที่ติดตั้งใช้งานภายในโรงงานประจำปี ตามกฏหมายกำหนดต้องมีผู้ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ที่ติดตั้งใช้งานภายใน โรงงานประจำปี  ซึ่งกำหนดผู้ตรวจสอบจะต้องเป็นวิศวกร ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

ออกแบบระบบไฟฟ้า ตรวจ เซ็นรับรองแบบไฟฟ้า

  • รับออกแบบโรงไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก VSPP ทำแบบเพื่อยื่นขอใบอนุญาต
  • รับออกแบบไฟฟ้า โรงงาน อาคาร พร้อมทำรายการ คำนวณเพื่อยื่นการไฟฟ้าฯ เพื่อขออนุญาตติดตั้งหม้อแปลง
  • รับตรวจและรับรองแบบโดยทีมงานวิศวกรชำนาญงาน

สนใจ กรุณาติดต่อได้ที่ ติดต่อ คุณ อรพร Tel 083-035-3429 email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ,

ภักดิ์ Tel 095-539-5946 email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บริการตรวจและเซ็นรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า

  • รับตรวจและเซ็นรับรองแบบ/มาตรฐานหม้อแปลงเพื่อยื่นการไฟฟ้าฯ
  • รับตรวจและเซ็นรับรองแบบ และเอกสารติดตั้งหม้อแปลงเพื่อขอยื่นติดตั้งหม้อแปลงและมิเตอร์แรงสูงกับการไฟฟ้าฯ

สนใจ กรุณาติดต่อได้ที่ คุณ อรพร Tel 083-035-3429 email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ,

ภักดิ์ Tel 095-539-5946 email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี


บริการตรวจสอบอาคาร โดยวิศวกรขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการ(หยุดให้บริการชั่วคราว)

  • ความมั่นคงแข็งแรงด้านโครงสร้าง 
  • อุปกรณ์ประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ทางหนีไฟ ฯลฯ
  • ระบบริหารงานด้านความปลอดภัย 
  • ตรวจสอบโดยวิศวกรขึ้นทะเบียนกับ กรมโยธาธิการ
  • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 2 ชุด  

สนใจ กรุณาติดต่อได้ที่ คุณ อรพร Tel 083-035-3429 email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ,

ภักดิ์ Tel 095-539-5946 email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน